Mapa witryny Mail Strona domowa

AKTUALNOŚCI

37% pracodawców ma problem ze znalezieniem pracownika, ...
Spowalniająca gospodarka w całej Europie zmienia rynek p ...
Polacy podbijają norweski rynek pracy. W 2011 roku, ...
 

» Informacje ogólne
» BAZA KURSÓW I SZKOLEŃ   
  -  Szukaj szkolenia
  -  Dodaj szkolenie
» Szkolenia finansowane przez urzędy pracy
» Własna działalność gospodarcza
» Nietypowe formy prowadzenia działalności gospodarczej
» Porady prawne

Strona główna > Edukacja i szkolenia > Szukaj szkolenia


Szukaj szkolenia


« wróć do wyników wyszukiwania nowe wyszukiwanie »

 
Zasady przeprowadzania kontroli w projektach finansowanych ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Powiat reszta kraju
Miejscowość Wieliczka, Turówka Hotel & SPA, ul. Żeromskiego 1
Termin rozpoczęcia szkolenia 2011.02.16
Czas trwania szkolenia 3 dni


Opis szkolenia
Zajęcia prowadzone będą w formie interaktywnych zajęć praktycznych z prezentacją licznych przykładów. Dodatkowo zajęcia wspomagane będą prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów.

Plan/harmonogram szkolenia
Dzień I – środa, 16 lutego:

od godz. 16.00 do 17.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia
od godz. 17.00 do 19.00 – zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
od godz. 20.00 kolacja

Dzień II – czwartek, 17 lutego:

do godz. 9.00 – śniadanie
od godz. 9.00 do 18.30 – zajęcia (w tym przerwa obiadowa 14:00 - 15:00):

1. Wprowadzenie - regulacje prawne krajowe i Unii Europejskiej dotyczące korzystania z funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

2. Rodzaje kontroli funduszy unijnych - instytucje kontrolne krajowe i UE ( w tym OLAF):

* kontrole systemowe
* weryfikacja wydatków
* kontrole doraźne.

3. Zasady przeprowadzania kontroli i jej etapy.

4. Rozliczanie projektów unijnych - dostosowanie zasad rachunkowości do potrzeb Funduszy Strukturalnych.

5. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.

6. Zasady rachunkowości, a fundusze unijne.

7. Instrukcja obiegu dokumentów i plan kont a fundusze unijne.

8. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w projektach finansowanych z FS.

9. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów projektów unijnych.

10. Zasady ewidencji i rozliczania przychodów projektów unijnych.

11. Ewidencja przepływu środków finansowych z funduszy unijnych.

12. Amortyzacja – istota i rodzaje amortyzacji, stawki amortyzacji, metody naliczania amortyzacji. Amortyzacja jako koszt kwalifikowanych w projektach finansowanych ze środków UE.

13. Kontrole projektów w miejscu ich realizacji (kontrola na miejscu), kryteria doboru próby do kontroli. Rola kontroli na miejscu w wykrywaniu nieprawidłowości funduszy strukturalnych.

14. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

od godz. 20.00- kolacja

Dzień III – piątek, 18 lutego:
do godz. 8.30 – śniadanie
od godz. 8.30 do 13.00 – zajęcia (obiad od 13.00)

15. Podstawowe informacje z zakresu przeprowadzania kontroli na miejscu, predyspozycje pracowników.

16. Prace przygotowawcze i opracowanie harmonogramu przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji beneficjenta projektu.

17. Kontrole realizowane na etapie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

18. Kontrole w miejscu realizacji projektu na etapie rozpatrywania wniosku beneficjenta o płatność.

19. Postępowanie w przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez wnioskodawcę/beneficjenta.

20. Dokumentacja fotograficzna.

21. Raport z czynności kontrolnych.

22. Kontrole po zrealizowaniu projektu. Kontrole ex-post, w tym w ramach związania celem (zakres modyfikacji projektu, a trwałość projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych 2007-2013).

23. Kontrole, a nieprawidłowości.

24. Istota nieprawidłowości, rodzaje nieprawidłowości. Nieprawidłowości, a nadużycia w wykorzystaniu funduszy UE.

25. Kontrole nieprawidłowości i system informowania o nieprawidłowościach finansowych w zakresie wykorzystania fundu-szy strukturalnych. Krajowa ścieżka postępowania.

26. Kontrola poprawności prowadzenia przez beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej realizowanego przez samo-rządy projektu.

27. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont ukierunkowany na rachunkowość samorządów.

28. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Firma szkoląca Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi"
Osoba wyznaczona do kontaktu Katarzyna Dubiel, 178533777
k.dubiel@noweprzetargi.pl
Odpłatność płatne
Cena szkolenia 1955,70 zł
Typ oferowanych szkoleń otwarte   


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

   


Fatal error: Allowed memory size of 201326592 bytes exhausted (tried to allocate 8388608 bytes) in /licznik.php on line 34