Praca Belgia

Praca Belgia – dostęp do rynku pracy w Belgii

Polacy mogą pracować na terenie Belgii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy z Belgii, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Do pracy w Belgii nie są wymagane żadne dodatkowe pozwolenia.

 

Praca Belgia – Jak szukać pracy w Belgii

Pracę w Belgii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Belgii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Publiczne służby zatrudnienia oferują bezpłatne usługi w zakresie pomocy w wyborze wyboru zawodu, przekwalifikowanie czy udostępnianie ofert pracy.

Funkcję służb zatrudniania pełni federalne Ministerstwo Publicznych Służb Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego. Aby skorzystać z usług urzędu oraz ofert pracy należy osobiście zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy lub dokonać rejestracji za pomocą stron internetowych.

Każdy z regionów posiada własne Publiczne Służby Zatrudnienia:

 • Wspólnota Niemieckojęzyczna – adg.be

Za pomocą powyższych stron można również zapoznać się z częścią ofert pracy oraz zamieścić swoją aplikację on-line w bazie CV.

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Belgijskie agencje pośrednictwa pracy

Nazwy i adresy prywatnych agencji zatrudnienia można znaleźć na stronie internetowej the Belgian Yellow Pages (www.infobel.com/en/belgium oraz www.goldenpages.be).

Źródłem informacji na temat belgijskich agencji pracy tymczasowej oraz belgijskich agencji pośrednictwa pracy jest zrzeszające jest stowarzyszenie FEDERGON – (www.federgon.be, zakładka members).

Agencje pracy tymczasowej (interim) muszą posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności wydane przez odpowiedni urząd w danym regionie.

 

 • Praca Belgia – Strony internetowe z ofertami pracy w Belgii

www.references.be (j. francuski)

www.careerjet.be (j. flamandzki)

www.jobscareer.be (j. angielski, flamandzki, francuski)

www.monster.be (j. angielski, flamandzki, francuski)

www.stepstone.be (j. angielski, flamandzki, francuski, niemiecki) – oferty pracy m.in. dla studentów i absolwentów

www.jobat.be (j. francuski, flamandzki)

www.medweb.be (j. flamandzki) – sektor medyczny