Praca Dania

Praca Dania – dostęp do rynku pracy w Danii

Polacy mogą pracować na terenie Danii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy z Danii, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Do pracy w Danii nie są wymagane żadne dodatkowe pozwolenia. Jedyne wymaganie które należy spełnić to uzyskanie od regionalnej administracji rządowej potwierdzenia zameldowania. Lista wymaganych dokumentów, niezbędnych do uzyskania zameldowania oraz informacja o czasie postępowania meldunkowego wydawana jest na życzenie przez regionalną administrację rządową.

Praca Dania – Jak szukać pracy w Danii

Pracę w Danii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Danii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Publiczne Służby Zatrudnienia w Danii oferują dostęp do rynku pracy wszystkim osobom szukającym pracy, pracodawcom i firmom specjalizującym się w rekrutacji personelu. Udzielają one informacji na temat ofert pracy jak również oferują również szeroki zakres usług w zakresie wspomagania w poszukiwaniu pracy i rekrutacji personelu.

Oferty pracy publikowane są na dwóch stronach internetowych

www.jobnet.dk – strona publicznych służb zatrudnienia dla wszystkich pracowników i pracodawców w Danii.

www.workindenmark.dk – strona publicznych służb zatrudnienia skierowana do wysoce wykwalifikowanych kandydatów poszukujących zatrudnienia na Danii lub w duńskich przedsiębiorstwach  poszukujących utalentowanych kandydatów pochodzących spoza terenu tego kraju.

www.eures.dk – strona ta zawiera wytyczne dla pracowników z krajów członkowskich dotyczące poszukiwania pracy w Danii.

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Duńskie agencje pośrednictwa pracy

Jednym z popularniejszych sposób na znalezienie pracy w Danii jest skorzystanie z usług duńskich niepublicznych agencji pośrednictwa pracy. Zarówno oferty pracy jak i bazy ofert można znaleźć na stronie: www.job-guide.dk

 

 • Praca Dania – Strony internetowe z ofertami pracy w Danii

Popularne strony internetowe z ofertami pracy w Danii to:

http://www.job-guide.dk

http://studiejobs.dk

http://www.dk-jobs.dk

http://dk.indeed.com

https://www.careerjet.dk

Monster