Praca w Finlandii

Praca w Finlandii – dostęp do rynku pracy w Finlandii

Polacy mogą pracować na terenie Finlandii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają również takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy z Finlandii a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Polacy nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Jeśli zamierzają zostać na terenie Finlandii dłużej niż 3 miesiące mają obowiązek rejestracji swojego pobytu w najbliższym komisariacie policji.

Praca w Finlandii – Jak szukać pracy w Finlandii

Pracę w Finlandii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Finlandii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Na terenie Finlandii funkcjonuje ok. 200 publicznych urzędów pracy (Employment and Economic Development Offices) w postaci Centrów Zatrudnienia i Rozwoju Ekonomicznego. Takie biura znajdują się praktycznie w każdym większym mieście. Kontakt do poszczególnych biur można znaleźć na stronie http://toimistot.te-palvelut.fi

Osoby ze znajomością języka fińskiego mogą również korzystać z usługi E-services i zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy pod adresem: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Fińskie agencje pośrednictwa pracy

Fińskie agencje pośrednictwa pracy mogą świadczyć swoje usługi bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Nie mogą jedynie pobierać opłat od osób poszukujących pracy.

Stowarzyszenie Agencji Pośrednictwa Pracy www.hpl.fi

Adresy agencji zatrudnienia można znaleźć na stronie internetowej www.fonecta.fi

 

 • Praca w Finlandii – Strony internetowe z ofertami pracy w Finlandii

https://rekrytointi.com/

www.adecco.fi

www.vps.fi

www.manpower.fi

www.staffpoint.fi