Praca w Grecji

Praca w Grecji – dostęp do rynku pracy w Grecji

Obywatele polscy mogą swobodnie przebywać i pracować na terenie Grecji.  Jeśli ktoś zamierza pozostać na terenie Grecji dłużej niż 90 dni jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na posterunku policji by dokonać odpowiedniej rejestracji. Należy wtedy udokumentować posiadanie odpowiednich środków zapewniających utrzymanie.

Praca w Grecji – Jak szukać pracy w Grecji

Pracę w Grecji można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<
 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<
 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.
 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<
 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Szwajcarii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

W Grecji odpowiednikiem polskiego urzędu pracy

reckim odpowiednikiem polskiego lokalnego urzędu pracy jest “Organismos Apasholisseos Ergatikou Dynamikou” (OAED) – biuro Organizacji Zatrudniania Siły Roboczej. Adresy poszczególnych biur można znaleźć w książce telefonicznej (‘tilephonikos odigos’).

Na stronie głównej OAED znajduje się również wyszukiwarka ofert pracy http://www.oaed.gr/home

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 • Greckie agencje pośrednictwa pracy

W Grecji prywatne agencje zatrudnienia jako takie nie funkcjonują ze względu na to,iż są prawnie zabronione. Wyjątkiem są “Grafia Evrésseos Ergassías” czyli agencje posiadające specjalne zezwolenia. Do zakresu ich działalności należy świadczenie usług w zakresie personelu sprzątającego, ochrona, personel pielęgniarski czy hotelowy. Ich adresy można znaleźć w greckim odpowiedniku żółtych stron https://www.xo.gr pod nazwą “Grafia Evrésseos Ergassías”.

 • Praca w Grecji – Strony internetowe z ofertami pracy w Grecji

http://gr.indeed.com/

https://www.careerjet.gr/

http://www.kariera.gr

http://www.jobsabroad.com/Greece.cfm