Praca w Hiszpanii

Praca w Hiszpanii – dostęp do rynku pracy w Hiszpanii

Polacy mogą pracować na terenie Hiszpanii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają również takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy z Hiszpanii a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Do pracy nie są wymagane żadne pozwolenia.

Po przyjeździe do Hiszpanii należy wystąpić o zaświadczenie o zameldowaniu, które można otrzymać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy (Ayuntamiento) w oparciu o umowę najmu lub rachunek za jedną ze stałych opłat mieszkaniowych (na nasze nazwisko) lub zaświadczenie od właściciela mieszkania o zakwaterowaniu. Zameldowanie upoważnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej, udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego.
Należy wystąpić również o uzyskanie numeru identyfikacji cudzoziemca NIE (Número de identificación deExtranjeros) www.nie.com.es. Otrzymuje się go na komisariatach policji na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz zaświadczenia o zameldowaniu.

Więcej informacji na ten temat: www.interior.gob.es oraz www.euroresidentes.com/inmigracion/numero-de-identificacion-de-extranjeros.htm)

Praca w Hiszpanii – Jak szukać pracy w Hiszpanii

Pracę w Hiszpanii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Hiszpanii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Aby skorzystać z usług hiszpańskich urzędów pracy należy okazać ważny dowód osobisty lub paszport oraz posiadać adres zameldowania na terenie Hiszpanii. Adresy poszczególnych urzędów można znaleźć na stronie krajowych służb zatrudnienia (Servicios Público de Empleo Estatal www.sepe.es). W Hiszpanii została utworzona krajowa strona publicznych służb zatrudnienia zawierająca oferty pracy z całej Hiszpanii – https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Hiszpańskie agencje pośrednictwa pracy

Hiszpańskie agencje pośrednictwa pracy musza być wpisane do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez odpowiednie ministerstwo www.empleo.gob.es.

 

 • Praca w Hiszpanii – Strony internetowe z ofertami pracy w Hiszpanii

www.indeed.es

https://www.trabajando.es/

www.computrabajo.es/bt-ofertas.htm

Adresy stron internetowych z ofertami pracy w Hiszpanii

Praca w Hiszpanii: praca sezonowa

www.seasonworkers.com/summerjobs/resorts/summerjobsinspain.aspx

http://www.summerjobs.com/

www.spainmadesimple.com/work-jobs/summer-jobs/

www.transitionsabroad.com/listings/work/shortterm/spain.shtml