Praca w Holandii

Praca w Holandii – dostęp do rynku pracy w Holandii

Polacy mogą pracować na terenie Holandii na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają również takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy z Holandii a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Do pracy nie są wymagane żadne pozwolenia.

 

Praca w Holandii – Jak szukać pracy w Holandii

Pracę w Holandii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Holandii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

W celu podjęcia pracy na terenie Holandii należy uzyskać Numer BSN. Jest to indywidualny numer ewidencyjny służący do kontaktów z władzami. Jest on przydatny w dokonywaniu wszelkich spraw pomiędzy daną osobą a urzędami czy organami władzy państwowej jak również przy sprawach związanych z opieką zdrowotną. Numer ten należy również podać pracodawcy.

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Holenderskie agencje pośrednictwa pracy

Adresy niepublicznych agencji pośrednictwa pracy można znaleźć na stronach informacyjnych

http://www.detelefoongids.nl/bedrijven.html (w polu „Wat” należy wpisać hasło ”Uitzendbureaus” i kliknąć pole „Zoek”)

lub na stronie Federacji Niepublicznych Agencji Pracy – https://www.abu.nl (wersja holenderska) i https://www.abu.nl (wersja anglojęzyczna)

 

 • Praca w Holandii – Strony internetowe z ofertami pracy w Holandii

www.monsterboard.nl

https://www.nationalevacaturebank.nl

http://www.unique.nl/

http://nl.jobrapido.com

http://www.indeed.nl

http://www.careerjet.nl

https://www.adzuna.nl

www.ranger.nl

http://www.aeresagree.nl

www.medweb.nlpraca w Holandii w zawodach medycznych

www.academictransfer.comoferty pracy w Holandii dla naukowców i badaczy

 

Praca w Holandii dla inżynierów, IT, w finansach i zarządzaniu:

www.experis.nl

https://www.yacht.nl

www.undutchables.nl

www.abroad-experience.com

www.cadjobs.nl | www.archined.nlpraca w Holandii dla architektów (w języku niderlandzkim, nagłówki po angielsku)

 

Praca w Holandii: praca sezonowa w rolnictwie lub ogrodnictwie

https://seasonalwork.nl/pl/ – Jest to strona na której pracodawcy holenderscy ogłaszają swoje oferty pracy w rolnictwie i szukają kontaktu z kandydatami z polski. Strona jest w języku polskim.