Praca w Szwajcarii

Praca w Szwajcarii – dostęp do rynku pracy w Szwajcarii

Obywatele polscy mogą swobodnie przebywać i pracować na terenie Szwajcarii przez okres 3 miesięcy bez jakiegokolwiek zezwolenia. Jedyne co muszą zrobić to zgłosić się po przyjeździe do Szwajcarii w gminie na terenie zamieszkana.

Jeśli pobyt będzie trwał dłużej niż 3 miesiące muszą złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na pobyt również w miejscu zamieszkania w Szwajcarii.

W celu otrzymania pozwolenia na dłuższy pobyt należy przedstawić następujące dokumenty:

 • ważny dowód osobisty,
 • umowę o pracę,
 • kopię umowy o wynajęcie mieszkania oraz
 • 1 zdjęcie paszportowe.

Na terenie Szwajcarii obowiązują następujące pozwolenia na pobyt:

 • Pozwolenie L – tzw. Kurzaufenthaltsbewilligung – tzw. krótkotrwałe pozwolenie na pobyt (ważne 364 dni) uprawniające do pracy na ternie całej Szwajcarii bez względu na kanton.
 • Pozwolenie B – tzw. Aufenthaltsbewilligung – prawo pobytu wydawane na 5 lat. Po tym czasie można starać się o zezwolenie na pobyt stały.
 • Pozwolenie C – tzw. Niederlassungsbewilligung, nadawane jest po co najmniej 5 latach posiadania pozwolenia B.

Aktualne informacje na ten temat znajdują się na poniższych stronach

www.eda.admin.ch – Departament Spraw Zagranicznych

https://www.sem.admin.ch – Urząd ds. Migracji

https://www.gr.ch/DE/Seiten/welcome.aspx – – Biuro Migracji i Prawa Cywilnego (strona w języku niemieckim)

https://www.gr.ch/EN/Seiten/welcome.aspx – Biuro Migracji i Prawa Cywilnego (strona w języku angielskim)

https://www.seco.admin.ch – Państwowy Sekretariat ds. Gospodarki

 

 

Praca w Szwajcarii – Jak szukać pracy w Szwajcarii

Pracę w Szwajcarii można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Szwajcarii >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Bezpłatne pośrednictwo pracy prowadzi Regionalne Pośrednictwo Pracy w miejscu zamieszkania. Oferty pracy publikowane przez Urząd Pracy znajdują się na stronie https://www.job-room.ch

Przydatne mogą być również informacje zawarte na stronie Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych www.seco.admin.ch

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Szwajcarskie agencje pośrednictwa pracy

Prywatne agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać  od poszukujących pracy prowizję za skuteczną pomoc, tzn. w przypadku, jeśli poszukujący pracy podpisze umowę z pracodawcą. Pośrednik może pobrać opłatę jedynie wtedy jeśli takowa treść jest zawarta w pisemnej umowie pomiędzy nim a poszukującym pracy. Na pośredników nałożone są limit opłat, których nie mogą przekroczyć.

Agencje pośrednictwa pracy muszą posiadać odpowiednie zezwolenie wydane przez właściwy Kantonowy Urząd Pracy oraz w przypadku pośrednictw dla obcokrajowców zezwolenie Ministra Gospodarki.

Lista upoważnionych agencji znajduje się pod adresem: www.avg-seco.admin.ch

 

 • Praca w Szwajcarii – Strony internetowe z ofertami pracy w Szwajcarii

http://www.jobup.ch – portal z ofertami pracy, praca w Szwajcarii

http://www.alpha.ch – portal z ofertami pracy dla specjalistów

http://www.swiss-medical.ch – portal z ofertami pracy dla branży medycznej

http://www.fmhjob.ch – oferty pracy dla lekarzy i branży medycznej

http://www.jobs-ohne-grenzen.org – portal Partnerstwa Transgranicznego Eures Bodensee

http://www.ch.ch – serwis rynku pracy