Praca w Szwecji

Praca w Szwecji – dostęp do rynku pracy w Szwecji

Polacy mogą pracować na terenie Szwecji na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju. Mają takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy ze Szwecji, a pracodawca nie może ich dyskryminować ze względu na narodowość. Do pracy w Szwecji nie są wymagane żadne dodatkowe pozwolenia. Pracę można podjąć zaraz po przyjeździe do tego kraju. Jeśli planowany jest pobyt dłuższy niż trzy miesiące obywatele polscy muszą złożyć indywidualny wniosek o pozwolenie na pobyt. Wniosek taki składa się w jednym z biur Urzędu d/s Migracji (Migrationsverket) lub w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed wyjazdem do Szwecji. Szczegóły znajdują się na stronie http://www.migrationsverket.se

Szczególne zapotrzebowanie na pracowników w Szwecji dotyczy takich branż jak: służba zdrowia, opieka nad osobami w podeszłym wieku, branża IT, budownictwo. Problemów ze znalezieniem pracy nie będą mieli doświadczeni inżynierowie.

Praca w Szwecji – Jak szukać pracy w Szwecji

Pracę w Szwecji można poszukiwać poprzez:

 • Samodzielne wyszukiwanie ofert w systemie EURES – sieci współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG mająca na celu świadczenie usług w zakresie miejsc pracy na rzecz pracowników i rekrutacji dla pracodawców. Adres internetowy EURES w polskiej wersji językowej >>KLIKNIJ TUTAJ<<  lub w innych wersjach językowych >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z pomocy doradców EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy Doradcy Eures mają za zadanie informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim oraz pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. Jeśli szukasz pracy za granicą doradca EURES ma obowiązek pomóc Ci w znalezieniu oferty pracy oraz udzielić informacji na temat warunków zatrudnienia i pracy obowiązujących na terenie danego kraju.W celu nawiązania kontaktu z doradcą EURES należy udać się do powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. ADRESY URZĘDÓW >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Skorzystanie z Europejskich Dni Pracy organizowanych przez EURES >>KLIKNIJ TUTAJ<< Są to organizowanie za pomocą Internetu lub w sposób bezpośredni  targi rekrutacyjne na których osoby poszukujące pracy uzyskują pomoc w zakresie nawiązania kontaktu z pracodawcami w innych krajach europejskich. W ramach targów uczestnicy otrzymują również praktyczne porady dotyczące życia i pracy za granicą.

 

 • Bezpośredni kontakt z doradcami Eures z terenu danego kraju. Doradcy eures udzielają informacji na temat ofert pracy jak również praktycznych, prawnych i administracyjnych kwestii dotyczących mobilności na poziomie krajowym i trans granicznym. Są to pracownicy publicznych służb zatrudnienia w danym państwie członkowskim lub pracownikiem organizacji partnerskiej w ramach sieci EURES. W celu znalezienia doradcy eures na terenie danego kraju lub regionu trans granicznego >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Wyszukanie ofert pracy w serwisie  W celu przeglądnięcia aktualnych ofert pracy na terenie Szwecji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

Szwedzkie publiczne służby zatrudnienia (arbetsförmedlingen) obsługują zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców. Istnieją wyspecjalizowane biura zatrudnienia obsługujące wybrane obszary profesjonalne związane z np. sztuką, finansami, technologią czy informatyką. Aby skorzystać z informacji udostępnianych przez szwedzki urząd pracy nie trzeba być w nim zarejestrowanym.

Wyszukiwarka ofert pracy >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 

 • Polskie agencje pośrednictwa pracy. Adresy agencji >>KLIKNIJ TUTAJ<<

Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje nt. działających na terenie kraju agencji zatrudnienia. Wpis do rejestru jest niezbędny, jeśli dana firma chce prowadzić tego typu działalność.

Agencje pośrednictwa pracy nie mogą pobierać opłat od osób poszukujących pracy za pośrednictwo jako takie. Mogą natomiast pobierać opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesionych na:

 • dojazd i powrót osoby skierowanej,
 • badania lekarskie,
 • tłumaczenia dokumentów.

Firma kierująca daną osobę do pracy za granicą albo pracy tymczasowej jest zobowiązana do przekazania jej na piśmie wszystkich informacji o kosztach, opłatach i innych należnościach, związanych z kierowaniem do pracy oraz podjęciem i wykonywaniem pracy za granicą.

 

 • Szwedzkie agencje pośrednictwa pracy

Popularnym sposobem na znalezienie pracy w Szwecji jest skorzystanie z usług szwedzkich niepublicznych agencji pośrednictwa pracy. najprościej adresy takich agencji można znaleźć na stronie www.eniro.se pod hasłem: Bemanningsföretag.

 

 • Praca w Szwecji – Strony internetowe z ofertami pracy w Szwecji

Popularnym sposobem wyszukiwania ofert pracy jest korzystanie z ogłoszeń zamieszczonych w codziennej prasie lub w serwisach ogłoszeniowych. Należą do nich:

www.blocket.se – największy szwedzki portal ogłoszeniowy

Dagens Nyheter największa szwedzka poranna gazeta

Prasa biznesowa: Svenska Dagbladet i Dagens Industri

http://www.gulasidorna.se – można znaleźć tutaj adresy wybranych firm

http://se.indeed.com

https://www.careerjet.se

https://www.monster.se