Wartości pracy – zaplanuj karierę w zgodzie ze sobą

Wartości Pracy to test opracowany o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina. Kotwice definiowane są jako jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Schein w pracach nad swoim modelem przez 13 lat badał absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Przeprowadzał również wywiady z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Odkrył, że ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami. Skutkuje to podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości. Konsekwencją jest również poczucie niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadek produktywności. Efektem jego pracy jest zidentyfikowanie 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Struktura wartości pracy:

  • przywództwo oraz specjalizacja zawodowa odnoszą się do rozstrzygnięcia dylematu związanego z poczuciem, która z nich jest ważniejsza i bardziej właściwa dla danej osoby (rozwój w zakresie specjalizacji zawodowej czy też pełnienie funkcji przywódczych).
  • autonomia, stabilizacja zawodowa, kreatywna przedsiębiorczość oraz pryncypialność odnoszą się do dominujących motywacji w pracy. Dana osoba określa co jest dla niej najważniejsze: bycie osobą niezależną – posiadanie stabilnego zatrudnienia – możliwość prowadzenia swojej działalności – możliwość realizacji posiadanych wartości w pracy.
  • wyzwanie odzwierciedla styl rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami (dążenie do wyników).
  • zrównoważona kariera odnosi się do integracji kariery ze sprawami rodzinnymi i prywatnymi (utrzymanie stabilności w zakresie równowagi praca – życie prywatne).

Test wartości pracy składa się z listy 56 stwierdzeń. Zadaniem osoby wypełniającej test jest ustosunkowanie się do każdego z określając na ile dane stwierdzenie pasuje do danej osoby.

Jako wynik osoba wypełniająca test uzyskuje informacje, które z wartości pracy są dla niej najbardziej istotne a tym samym na co powinna zwrócić uwagę przy planowaniu kariery i wyborze odpowiedniej dla siebie pracy. Wybór kariery zgodny z posiadanymi preferencjami, wartościami pracy, powinien skutkować większym zadowoleniem z pracy i pełniejszą realizacją zawodową.

Przejdź do bezpłatnego testu >>KLIKNIJ TUTAJ<<